1. Toimitettavat asiat

Kaikki kuvat peruskäsitellään, joka tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että ne käydään läpi valotuksen, valkotasapainon, kontrastin ja rajauksen osalta, mutta tarkempi käsittely ja manipulaatio (esim. esineiden poistaminen kuvasta tai ihon tasoittaminen) ei kuulu palveluun ilman lisämaksua. Kuvat toimitetaan sähköisessä WEB-galleriassa viimeistään 4 viikkoa kuvauksen jälkeen. Valmiita kuvia toimitetaan tarjouksen mukainen määrä.

2. Säävaraus

Ulkokuvausiin kuuluu säävaraus. Kuvauksen toteuttamista vaikeuttavan sään sattuessa kuvaus voidaan siirtää lähimpään kuvaajalle sekä asiakkaalle sopivaan ajankohtaan, kuitenkin 2kk sisällä alkuperäisestä kuvausajasta

3. Maksu

Kuvaus laskutetaan yhdessä osassa ennen kuvausta. Mikäli kuvaukseen on aikaa yli 2 kuukautta, kuvaus laskutetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa laskutetaan, kun asiakas varaa kuvaajan tietylle päivälle. Ensimmäinen osa on 30 % kokonaissumasta ja sillä varataan kuvaaja tiettynä päivänä. Jos asiakas peruu kuvauksen, ei maksua palauteta, koska kuvaaja kieltäytyy kaikista muista päivää koskevista työtarjouksista. Koko kuvaus tulee olla maksettuna 24 tuntia ennen kuvausta. Jos laskua ei ole maksettu ennen kuvausta, kuvaajalla ei ole velvollisuutta toteuttaa kuvausta eikä palauttaa mahdollista maksun ensimmäistä osaa. Laskut lähetetään asiakkaalle sähköpostitse.

4. Tekijänoikeudet

Kaikki tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla. Kuvaaja kysyy kuvien käyttämiseen portfoliossaan erillisien luvan tämän sopimuksen ulkopuolella. Asiakas saa maailmanlaajuisen, ikuisen ei-kaupallisen lisenssin toimitettuihin kuviin, joka periytyy asiakkaan jälkipolville. Asiakas saa julkaista kuvia, teettää paperikuvia ja muita fyysisiä tuotteita missä tahansa ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Kaupalliseen tarkoitukseen pitää neuvotella erillinen lisenssi tämän sopimuksen ulkopuolella. Pidätämme oikeudet kuvien muokkaamiseen.­­ 

5. Kuvien tyyli, kattavuus ja mahdollinen tuhoutuminen

Asiakas on nähnyt kuvaajan aiempia töitä, mutta hyväksyy sen, että kuvaustyyli voi muuttua ajan myötä tai olosuhteiden takia. Kuvaaja ei takaa, että kuvat ovat tyyliltään samanlaisia kuin aiemmat kuvat. Kuvaaja päättää kuvien taiteellisen tyylin vallitsevien olosuhteiden mukaan oman harkintansa mukaisesti. Toimitettavien kuvien valinta on täysin kuvaajan harkinnassa. Kuvat toimitetaan JPG-formaatissa ilman vesileimaa, kuvien raakatiedostoja ei toimiteta. Asiakkaalla ei ole oikeutta nähdä kaikkia kuvauksen aikana otettuja kuvia, jos ne eivät kuvaajan näkemyksen mukaan ole tarpeeksi hyviä teknisesti tai taiteellisesti. Jos kuvat tuhoutuvat kokonaan tai osittain kuvaajasta riippumattomasta syystä kuten laiterikko, kuvaaja on velvollinen vahingonkorvauksiin korkeintaan maksetun rahamäärän verran. Kuvaaja on kuitenkin velvollinen huolehtimaan kuvien huolellisesta varmuuskopioinnista. Varmuuskopiointivelvollisuus päättyy 6kk kuvauksen jälkeen, eikä kuvaajalla ole sen jälkeen mitään velvollisuutta säilyttää asiakkaan kuvia. Varmuuskopiointivelvollisuuden päättymisestä huolimatta kuvaaja voi säilyttää kuvia pidempäänkin.

6. Sopimuksen purku

Asiakkaalla on oikeus purkaa kuvaussopimus kirjallisesti ennen kuvausta. Kuvaajalla ei sopimuksen purun jälkeen ole mitään velvollisuuksia asiakasta kohtaan, eikä mitään jo maksettuja rahoja palauteta. Asiakkaan sairastuessa tai muuten estyessä, kuvaukselle voidaan sopia uusia aika, joka sopii molemmille osapuolille korkeintaan 2 kk sisällä alkuperäisestä kuvausajasta. Mikäli uutta aikaa ei saada sovittua asiakas on velvollinen maksamaan 50 % kuvausen hinnasta. Kuvaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos asiakas hyväksyy sopimuksen purkamisen kirjallisesti TAI yksipuolisesti vain, jos tulee ylitsepääsemätön este (force majeure). Jos kuvaaja ei pysty järjestämään toista kuvaajaa ylitsepääsemättömän esteen sattuessa, on hän velvollinen palauttamaan kaikki maksetut rahat. Kuvaaja ei ole velvollinen maksamaan siinä tapauksessa ylimääräistä vahingonkorvausta. Kuvaaja sitoutuu kuvaamaan ennalta sovitun ajan. Kuvaajalla on kuitenkin oikeus keskeyttää kuvaus ennen sovitun ajan loppumista, jos asiakas käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti joko kuvaajia tai kuvaajien kalustoa kohtaan. 

7. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovittelemalla. Viime kädessä erimielisyydet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

8. Sopimuksen lisäykset ja muutokset

Kaikki lisäykset ja muutokset sopimukseen on tehtävä kirjallisesti 

9. Kuvausehtojen hyväksyminen

Asiakas hyväksyy edellä mainitut kuvausedot maksamalla kuvauksen taikka kuvauksen varausmaksun.­­